Close
Otfinów k. Tarnowa 33-250 Otfinów
+48 531 613 814 kontakt@imperialwedding.pl
Czynne całą dobę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Zakup hali namiotowej z wyposażeniem w celu kompleksowej organizacji ślubów i wesel oraz innych przyjęć okolicznościowych w plenerze”, mająca na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej, a tym samym utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie), poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do momentu złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Adres

Otfinów k. Tarnowa
33-250 Otfinów

Telefon

+48 531 613 814